Witold Rosiak


Recent posts by Witold Rosiak

4 min read

Trafiszop - nowa innowacyjna usługa od Traficar

By Witold Rosiak on 2020-06-03 12:58:14

Poznaj inspirujące studium przypadku firmy Traficar, oraz to, co COO Konrad Karpiński, opowiedział o ich sposobach walki z kryzysem w trakcie REBOUND 2020 LIVE.

W trakcie rozmowy dowiedzieliśmy się, w jakich okolicznościach powstała oraz na czym polega innowacyjna usługa Trafiszop, którą Traficar wprowadził na rynek w zaledwie 7 dni.

Topics: case study

Featured